گذری سریع بر اتفاقات اولین رویداد بزرگ استارت آپی و کارآفرینی روز نقشه بردار

مراسم جشن روز نقشه بردار همایش نمایشگاه ایجاد زمینه های کارآفرینی در نقشه برداری برنامه ریزی جهت ایجاد کارگروه های تخصصی و اشتغال زایی جوانان حمایت از نخبگان و دانشجویان نمونه کشوری در رشته نقشه برداری حمایت از استارت آپ ها و جوانان با انگیزه معرفی و حمایت نمایندگان رسمی تجهیزات نقشه برداری در ایران معرفی و حمایت تولیدکنندگان تجهیزات نقشه برداری در ایران